Netwerk van specialisten in de digitale veiligheidsketen.

100% Nederlands.
100% Onafhankelijk.

6 bedrijven.
Eén gezamenlijk doel.

Strategische Partners

Welkom bij Cyber Security Keten. Wij vormen een consortium van Nederlandse bedrijven dat de vitale infrastructuur in Nederland in staat stelt zich beter tegen cyberaanvallen te beschermen. Cyber Security Keten brengt specifieke Nederlandse kennis en technologie samen, die ICT-systemen van vitale bedrijven en organisaties in Nederland, zoals havens, sluizen, ziekenhuizen en de luchtverkeersbeveiliging, bescherming bieden met oog voor de nationale belangen.

Of het gaat om buitenlandse mogendheden of criminelen die het op vitale Nederlandse systemen hebben voorzien – het is van groot belang dat de vitale infrastructuur goed is beveiligd met kennis en technologie die de nationale belangen beschermt. Met de lancering van CyberSecurityKeten.NL is hier voor het eerst een puur Nederlandse oplossing voor, waardoor de afhankelijkheid van buitenlandse technologie en kennis wordt teruggedrongen. Met onze werkzaamheden zetten we een nieuwe cybersecuritystandaard, gericht op het vergroten van onze nationale veiligheid.

Door onze competenties op het gebied van preventie,- detectie- en responseactiviteiten te bundelen kan de Cyber Security Keten haar opdrachtgevers end- to‐end security bieden. Daarnaast werken we samen met Nederlandse partners die ons aanvullen op het gebied van encryptie, ‘identity & accesmanagement’ en ‘digital forensics’.

01

Preventie

Preventie

Hoewel het onmogelijk is om 100 procent van alle uitval of cyberaanvallen te vermijden, kunnen organisaties veel aanvallen voorkomen als ze de tijd nemen hun security-architectuur, technologie, mensen en processen onder de loep te nemen. Op basis van een risicoanalyse maken we met u een plan van aanpak die wij samen met u, up-to-date houden.

Diensten
Training (Awareness), Governance, Compliancy, Security Architectuur, Risk Management, Business Continuity Management, Ethical Hacking, Vulnerability scanning en Privacy-as-a-service

02

Detectie

Detectie

Door continu te monitoren op afwijkingen, aanvallen en datalekken in uw bedrijfsnetwerk, grijpen wij tijdig in. Zodoende voorkomen wij escalatie en blijvende schade.

Diensten
SOC 24/7, SIEM en Behavioural Analytics

03

Respons

Respons

Heeft u een veiligheidsprobleem, dan zijn wij direct beschikbaar om u te ondersteunen. Wij schermen uw gegevens af, stellen uw (mobiele) apparatuur veilig en starten direct met een opsporingstraject. In overleg met u worden hiervoor benodigde instanties ingelicht en waar mogelijk met deze instanties samengewerkt.

Diensten
Computer forensics, Network forensics, Forensic data analysis, Mobile device forensics, Risk mitigation en Recovery

Strategische Partners

Legian

Legian is sinds 1996 een onafhankelijke ICT-kennispartner met diepgaande vakkennis en een bewezen trackrecord op het gebied van Cyber Security en de daaraan gerelateerde organisatorische en technische vraagstukken. Met meer dan 20 jaar dienstverlening zijn wij niet onopgemerkt gebleven. Zo staan wij al jaren in de in de top 30 van de Computable 100 meest financieel sterke ICT-bedrijven en favoriete werkgevers. Ook hebben wij een AAA financiële rating ontvangen van Graydon en zijn wij meermaals beloond met een Gazellen Award voor snelst groeiende organisatie.

Intermax

Intermax Cloudsourcing is het best gecertificeerde managed services bedrijf van Nederland, en levert al sinds 1994 managed hosting, private clouds en managed security voor organisaties die uptime, veiligheid en compliancy essentieel vinden. Het bedrijf beheert 4 geografisch gescheiden datacenters in Nederland en garandeert daarmee dat alle opgeslagen data op Nederlandse bodem blijft. Bovendien controleert zij de veiligheid en beschikbaarheid van applicaties en online omgevingen via het Guardian360 security platform.

Grabowsky

Grabowsky is partner voor bedrijven en instellingen binnen het sterk groeiende en complexe speelveld van ‘Identity Driven Security’. Digitale transformatie biedt ons nieuwe zakelijke mogelijkheden en stelt kritische vragen aan bestaande bedrijfsmodellen. Het heeft grote impact op mens, bedrijf en zelfs de maatschappij.

Restment

Restment heeft sinds 1998 ervaring opgebouwd op het gebied van cybersecurity, met diensten op het gebied van risicobeperking, security management, education en investigation. Alles wat de veiligheid van personen en middelen betreft en wat de continuïteit van een bedrijf kan ontregelen, houdt ons bezig. Onze goede contacten bij de politie en ons uitgebreide netwerk dragen er samen met ons team van experts aan bij dat wij onze opdrachten vrijwel altijd tot een goed einde kunnen brengen.

Hudson Cybertec

Hudson Cybertec is een Cyber Security solution provider en wereldwijd betrokken bij Cyber Security trajecten voor industriële automatisering en controlesystemen. Wij hebben volledige focus op Cyber Security in het Industrial Automation & Control Systems (IACS) domein.

Compumatica

Als enige Nederlandse crypto fabrikant, voor gerubriceerde overheidsinformatie, ontwikkelt Compumatica hoogwaardige beveiligingsoplossingen zoals netwerk encryptie, e-mail encryptie, firewall en Diodes. Compumatica is al méér dan 25 jaar actief binnen de cybersecurity markt en heeft diverse certificeringen van onder andere de Nederlandse overheid, Europese unie en de NATO.

Waarom CyberSecurityKeten.NL?

Eén van de grootste zorgen van organisaties is de uitval en verstoring van de eigen digitale omgeving. Met name binnen onze vitale infrastructuur zijn organisaties zich bewust van de impact die dergelijke gebeurtenissen kunnen hebben om productieprocessen en dienstverlening, maar ook op de nationale veiligheid. De behoefte aan onafhankelijke, ervaren en betrouwbare oplossingen op het gebied van IT-veiligheid neemt daarom toe. De Cyber Security Keten is een reactie op deze toegenomen vraag. Met uitsluitend ervaren Nederlandse bedrijven kunnen wij organisaties end-to-end ondersteunen in het beschermen van nationale vitale infrastructuur.

Betrouwbaarheid

Organisaties kunnen niet goed inschatten of een dienstverlener ‘angst’ verkoopt dan wel een reële inschatting maakt van de noodzakelijke maatregelen (en dus ook de kosten) om de veiligheid van primaire organisatieprocessen te borgen. Om die reden is de betrouwbaarheid van de cybersecuritydienstverlener van groot belang.

De deelnemende bedrijven in de Cyber Security Keten hebben betrouwbaarheid als kernwaarde. Deze blijkt uit de onafhankelijkheid van de dienstverlening (met andere woorden er is geen relatie met leveranciers of (buitenlandse) overheden), ervaring en de mate waarin de dienstverlener discretie betracht (bescherming van de klantreputatie). 

Betrokkenheid

Door hackactiviteiten uit het buitenland, ongewenste overnames en berichten over internationale bedrijfs- en overheidsspionage, hechten organisaties steeds meer waarde aan een vertrouwde band met dienstverleners. In toenemende mate worden stellen organisaties vragen over de aandeelhouders van dienstverleners, de locatie waar zij cybersecurity activiteiten uitvoeren of het type hard- of software dat zij gebruiken.

De deelnemende bedrijven in de Cyber Security Keten maken hun afwegingen ten aanzien van deze thema's met opdrachtgevers bespreekbaar. Daarnaast hebben zij transparantie hoog in het vaandel staan door de opdrachtgever, maar ook andere dienstverleners, bij de eigen werkzaamheden te betrekken. Kennisoverdracht is daarbij van groot belang. De bedrijven in de Cyber Security Keten hebben allen een lange staat van dienst, een uitstekende reputatie en kenmerken zich door de lange termijn relaties die zij met hun opdrachtgevers hebben opgebouwd.

Contact

Ons team werkt vanuit heel Nederland. Om alles goed te coördineren werken we vanuit een locatie. Je bent altijd welkom voor een bezoek. Of laat een bericht achter.

Adriaan Goekooplaan 3
2517 JX Den Haag

Wij zijn 24/7 operationeel. Je kunt ons dan ook altijd bereiken.


Telefoon: +31 (0)70 219 5370

E-mail: E-mail: info@cybersecurityketen.nl